ॐ भूर्भुवस्वः ।
तत सवितुर्वरेण्यं ।
भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो नः प्रचोदयात ॥ 

श्री गणेश गायत्री मंत्र
ॐ तत्पुरुषाय विद्‍महे वक्रतुंडाय धीमहि
तन्‍नो दंति प्रचोदयात्‌ ॥

श्री  हनुमान गायत्री मंत्र
ॐ अंजनी जाय विद्‍महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्‍नो हनुमान प्रचोदयात्‌ ॥
श्री सूर्य गायत्री मंत्र
ॐ भास्कराय विद्‍महे महातेजाय धीमहि
तन्‍नो सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥
श्री चन्द्र गायत्री मंत्र
ॐ क्षीरपुत्राय विद्‍महे अमृततत्त्वाय धीमहि
तन्‍नो चन्द्र: प्रचोदयात्‌ ॥
श्री वरुण गायत्री मंत्र
ॐ जलबिंबाय विद्‍महे नीलपुष्पाय धीमहि
तन्‍नो अम्बुः प्रचोदयात्‌ ॥Welcome To Shri Baba Mastnath Math Official Website Click Here:- http://www.shribabamastnathmath.in
Previous
Next Post »